hqdesign.hu

…Tallós Ilona a magyar képzőművészetnek nemzeti sajátosságait megtestesítő
 jelképes alakja…Plen-air tanulmányait Nagybányán kezdte, a Képzőművészeti
Főiskolán Burghart Dezső, Szőnyi István, Elekfy Jenő, Varga Nándor Lajos voltak mesterei… Évfolyamtársai között voltak Kurucz D. István, Tóth

Menyhért, Ősz Dénes, Doór Ferenc, Cziráki Lajos…

…A hazai festészet két fontos ága, a posztimpresszionizmus színgazdagsága
és a konstruktív szerkesztés együtt jelenik meg művészetében… a műértők,
kritikusok elegáns koloritját, a könnyed ecsetkezelését hangsúlyozzák…

…Grafikáit ugyancsak a spontaneitás jellemzi, ahogy a stilizáltan
leegyszerűsített Kakas Ferkó illusztrációkat, amelyeket Francois Gachot (és a
Cserépfalvi kiadó) felkérésére készített.

(Részletek Pogány Ö. Gábor értékeléséből)